BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİNDEN BALIKESİR KAMUOYUNA

0
1056

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİNDEN BALIKESİR KAMUOYUNA

Kimdir gazeteci, ne yapar? Gazeteciler, kimin için var? Evet bu soruları sorarak, “gazeteci”nin kim olduğunu yeniden kamuoyuna hatırlatma gereği hasıl olmuştur. Çünkü, son günlerde meslektaşlarımıza karşı yapılan, aklıselim hiçbir kimsenin kabul etmeyeceği davranışlar, meslektaşlarımızı incitecek sözlere muhatap olmuştur gazeteci arkadaşlarımız. Bu nedenle de “gazeteci”nin kim olduğunu bir kez daha hatırlatmamız gerekmiştir.

GAZETECİ KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Gazeteci, “gazeteye yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde çalışmayı iş edinen kimse” şeklinde tanımlamıştır Türk Dil Kurumu. Biraz daha genişletecek olursak, “düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli elektronik veya dijital basın ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir” şeklinde tanımlayabiliriz gazeteciyi.

GAZETECİ KAMU GÖREVİ İCRA EDER

Gazeteci, halkın haber alma, bilgi edinme hakkı adına, basın özgürlüğünü kullanır. Bu doğrultuda gazetecinin halka, işverenine ve kamu otoritesine karşı sorumlulakları vardır. Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir. Burada söz konusu olan haber, bilgi ve özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır. Başka bir deyişle gazeteciler, halk için toplum için mesleklerini icra ederler. Dolayısıyla da, kendileri birer kamu personeli olmasa dahi, kamu görevi icra ederler…

GAZETECİLERİN GÖREVİNİ YAPMASI ENGELLENEMEZ

Gazeteciler bir toplantıya gidiyor ise, yetkililere sorular soruyor ise, elde ettiği bilgi ve belgeleri haberleştiriyor, yorumluyor ise; bunları halk adına, toplum adına, kamu adına yapmaktadırlar. Bu da onların yaptığı işi, pek çok meslekten farklı bir noktaya getirmiştir.

Geldiğimiz noktada ise, bu durumun farkında olmayan kişi veya kurumların olduğunu son yaşadığımız olaylarda görmekteyiz. Bir arkadaşımızın bir toplantıya alınmamış olması, bir toplantıda basın mesuplarına yönelik hoş olmayan sözler söylenmesi bunların sonucu olsa gerek.

EN BÜYÜK ADALET TERAZİSİ HALKIN ELİNDE

Bu kişi ve kurumların kabul görmeyecek davranış ve sözlerini kınıyor, gazetecilerin görev yapmasını hiçbir kişi veya kurumun engelleyemeyeceğinin bilinmesini istiyoruz.

En büyük adalet terazisi halkın elindedir ve yaşanılanlar halk nezdinde tartılmakta, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Bu gün gazetecilere karşı tavır sergileyenlerin, yarın gazetecilerin varlığına ihtiyaç duyacaklarını bilmelerini istiyor, rahmetli Uğur Mumcu’nun dediği gibi “ellerimize dikenler de batsa görevimiz; okurlarımıza, yediveren bağımsızlık güllerini sunmaktır” diyoruz.

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ 

YÖNETİM KURULU

15 Kasım 2018