DEVLET HESAPLARI, 2016-2017

0
505

Genel devlet açığının GSYH’ye oranı 2017 yılında %-2,8’e yükseldi

Genel devlet açığının (-) Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla %-1,1 ve %-2,8 olarak tahmin edildi. Sosyal güvenlik kurumları sektörü hariç diğer alt sektörler ilgili yıllarda açık verdi. Genel devlet konsolide borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2016 ve 2017 yıllarında %28,3 olarak aynı düzeyde kaldı.

Avrupa Birliği’ne aday ve üye ülkeler tarafından ESA-2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH’ye göre azami %3 bütçe açığı ve %60 borç stokunu içeren Maastricht kriterleri, 2016 ve 2017 yılları için sağlandı.
 Genel devlet ve alt sektörlerinin açık / fazla ve borç düzeyleri, 2016-2017

Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2017 yılında %34,2 oldu

Genel devlet toplam harcamaları 2017 yılında 1 trilyon 61 milyar 533 milyon TL’ye ve GSYH içindeki payı ise %34,2’ye yükseldi. 975 milyar 474 milyon TL olan toplam gelirlerin GSYH içindeki payı ise %31,4’e düştü.

Genel devlet sektörü ana bileşenleri, 2016-2017

Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. 2017 yılında genel devlet 86 milyar 59 milyon TL açık verdi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon TL’ye yükseldi

Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon TL’ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin ve gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payları sırasıyla %47,9’a ve %23’e yükselirken, net sosyal katkıların payı %28,9’a geriledi. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.

Genel devlet vergi ve sosyal katkı gelirleri ve toplam içindeki payı, 2016-2017

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 23 Ekim 2019’dur.

CEVAP VER

Lütfen yorum bırakın
İsminizi giriniz.