HER BİREY DEPREME HAZIR OLMALI

0
856

HER BİREY DEPREME HAZIR OLMALI
Vali Ersin Yazıcı, olası bir depreme karşı şehir merkezindeki acil toplanma ve barınma alanlarında incelemelerde bulundu.
AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı’nda bir yıl boyunca afetlerle ilgili çalışmalar yapacak.
İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan Afetlere Hazırlık Yılı Projesi 4. ayına giriyor. Bir yıl süresince her ay bir başka konunun işleneceği projenin Ekim ayı teması; toplanma alanı.
Deprem anında hayati öneme sahip olan toplanma alanları kapsamında çalışmalar devam ediyor. 
Büyük afetlere karşı planlanan çalışmalar ve hazırlıklar bir kez daha mercek altına alındı.
AFAD’ın başlatmış olduğu Afete Hazırlık Yılı kampanyasıyla ilgili konuşan Vali Yazıcı, “Afetlere hazırlık ve dirençli toplum oluşturma yolunda kilometre taşı olacak olan eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Afet eğitimi ve standartlarının belirlenmesi ve yol haritası çıkartılması açısından ilgili tüm paydaşlarla toplantımızı geçtiğimiz günlerde yaptık. AFAD tarafından ilan edilen ve bir yıl boyunca çeşitli eğitimler, seminerler ve konferanslarla devam edecek olan Afetlere Hazırlık Yılı kampanyasının tanıtım toplantısında bir yol haritası belirledik. Balıkesir olarak kendimize hedefler belirledik. Geçmişten ders aldık. Bireylerin üzerine inşa edilen bir afet yönetimi yerine, kurumsal yapıyı oluşturuyoruz. Balıkesir’de afet risk yönetimine ilişkin olarak öncelikle yapılması gereken faaliyetlere dair hazırlanan Stratejik Planı çalışmalarını tamamladık. Bu hedeflere ulaşmak için tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarını yanımızda görmekten mutluyuz. Standartları belirlemeyi hedefledik. Bununla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Eğitimden başlayacak şekilde her türlü hazırlığımızı yaptık. Eğitim boyutunda ortak bir dil oluşturmayı hedefliyoruz. Hem AFAD hem diğer kurum ve kuruluşlar hem de STK’ların eğitiminde ortak çalışmalar yapmaktayız. Mevsim şartlarına uygun çadır modelleri belirlenmiş ve afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma eğitimleri başlamıştır.” dedi.
KÜÇÜK ADIMLAR, BÜYÜK ÖNEME SAHİP
Doğa ve insan kaynaklı afetlerin insanları olumsuz etkilediğine dikkat çeken Vali Yazıcı, “Yeryüzünde depremler, fırtınalar, su ve sel baskınları gibi çeşitli türde afetlerle karşılaşılmaktadır. Karşılaşılan afetlere karşı hazırlıklı olmak olası kayıpların önüne geçmeyi ve afet anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği ile ilgili fikir sahibi olunmasını sağlayacaktır. Afet sonuçlarının önlenmesi ve olası zararlarının azaltılabilmesi için hızlı ve etkin bir afet yönetim sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla afete yol açabilecek risklerin belirlenmesi ve bu riskleri önleyecek veya zararlarını en düşük düzeyde tutacak önlemlerin en uygun şekilde alınması gerekmektedir. Bu süreçte en yetkili makamlarla birlikte her bir bireye rol düşmektedir. Buna göre bütün kuruluşların afet yönetimi ile ilgili strateji geliştirmeleri önemlidir. Afet istasyonlarının ve toplanma merkezlerinin yerlerinin belirlenmesi önemli bir konudur. Bütün birimlerde bulunan personelin ve öğrencilerin hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilecekleri uygun yerler belirlenmelidir. Deprem ya da diğer afetlerin ne zaman, nerede, ne kadar büyüklükte karşımıza çıkacağı ve nasıl sonuçlar doğuracağı belli olmayan konulardır. Bu nedenle afetler ile ilgili bilgi sahibi olmak, afet sırasında yapılması gerekenleri bilmek ve hazırlıklı olmak, afetlerin vereceği zararlardan bireysel olarak korunabilmek için gereklidir. Özellikle depremle yaşayan bir ülke olarak deprem öncesi atılan küçük adımlar, afet sırasında ve sonrasında büyük öneme sahip olabilir. Bu nedenle afet öncesi bir hazırlık süreci olarak deprem sonrası toplanma merkezi ve barınma merkezlerinde incelemelerde bulunduk. Balıkesir’in birinci derece deprem bölgesi olmasından dolayı olası afet ve acil durumlar sonrasında vatandaşların can güvenliği için tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabilecekleri alanlara levhalandırma yapıldı.” dedi.
AFETLERE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ
AFAD Başkanlığınca 2019 yılının ”Afetlere Hazırlık Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali Yazıcı, “Vatandaşlarımızın afetlerde güvende kalabilmeleri için Afetlere Hazırlık Yılı çalışmaları Valiliğimizce başlatılmıştır. Afet öncesi, sırası ve sonrasında Valiliğimizce yapılacak işler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli yürütülecek konular üzerinde görevlerin de ayrıca ele alındığı toplantımızı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Bilgilendirme, tutum ve davranış değiştirme gibi temel hedefleri bulunan program ile her ay farklı bir konuda olmak üzere toplam 12 konu üzerine vurgu yapılması planlanmaktadır.  Eylül ayı teması ”Afet çantası”. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Afet anında bu çantanın hazırlanması mümkün olmadığından, acil durumlarda doğru malzemelerin doğru zamanda kullanılabilmesi için afet öncesi hazırlanmış olması gerekiyor. ”Afetlere Hazırlık Yılı” kapsamında Ekim ayı teması da ”Acil Toplanma Alanları” olarak belirlendi.  Toplanma alanlarında hazırlıklarımızı yapıyoruz. Toplanma Alanları; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır. Yani bu alanlar, vatandaşların hızla bir araya gelmesi ve bir süre beklemesi için seçiliyor. Bu bağlamda her ayın temasına göre halkımızın bilincinin artırılmasına yönelik eğitim ve etkinlikler yapıyoruz. Afetlere hazırlıklı olmalıyız. Afet yönetimini en iyi şekilde yürütmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ
Afete maruz kalmamak için bir takım önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, “Afetin ne zaman olabileceğini bilmek veya kestirmek mümkün değil. Bundan dolayı farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından farklı çalışmalar yürütülüyor. Genel hayatı etkileyen bir afet durumunda,  afete müdahalede TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) planımızla bütün kurumlarımızın afete müdahale kapasitesi ve görevleri belirlendi. Olası bir afet durumunda başkanlığımda oluşturulacak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından koordinasyon sağlanacak ve TAMP Planı çerçevesinde afetin her aşaması düşünülerek hazırlanmış olan ve kurumların görevlerinin tam anlamıyla belirlendiği müdahale planımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Ayrıca özellikle okullarda yaptığımız eğitim ve seminerlerle hem vatandaşlarımızı hem de öğrencilerimizi afet öncesi, sırası ve sonrası yapılacaklar konusunda bilinçlendiriyoruz. Bu süreçte, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket ederek, sorumluluk ve duyarlılık içerisinde, her zaman depreme karşı duyarlı ve hazırlıklı olarak halkımızı bilinçlendirmektir. Deprem bir doğa olayı, önüne geçme şansımız yok ancak zararlarını azaltmak mümkün. Depreme hazırlık seviyesini arttırmak ve halkın bilinçlenmesi noktasında, eğitim çalışmalarımız çok önemli.” şeklinde konuştu.
TALİMAT VALİ’DEN
Vali Yazıcı, ilimizin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu, her an afete hazır olmamız gerektiğini, özellikle de afet öncesi çalışmalara tüm kurum ve kuruluşlarımızın, STK ve sivil vatandaşlarımızın önem vermesi gerektiğini belirterek, TAMP – Balıkesir Planının devamlı güncellenmesi, tatbikatlar yapılması, hizmet gruplarının ve kurumların konuyla ilgili görevlerini titizlikle yerine getirmeleri talimatı verdi.
NE ZAMAN VE NE ŞEKİLDE OLACAĞI BİLİNMEMEKTEDİR
Hep birlikte yapacağımız çalışmalarla güçlü mesafeler alabileceğimizi belirten Vali Yazıcı, “Bilindiği üzere ülkemiz üzerinden birçok fay hattı geçmektedir. Bu fay hatlarından önemli bir kısmı ise ilimiz üzerinde bulunmaktadır. Olası bir deprem, heyelan, olağan üstü durumların ne zaman ve ne şekilde olacağı bilinmemektedir. Bu felaketlerle karşı karşıya kalındığı anda vatandaşımızın olaydan en askeri şekilde etkilenebilmesi için Balıkesir olarak öncesinde olay anında ve sonrasında birçok önlem tedbirleri ve çalışmaları bulunmaktadır. Herhangi bir olası deprem durumunda Balıkesir genelinde halkımızın toplanma alanlarının belirlenmesi ve harita üzerinde gösterilmesi işi Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hazırlanmıştır.” ifadelerini kullandı.
İLİMİZDE BULUNAN TOPLANMA ve BARINMA ALANLARI
Vali Yazıcı, toplanma alanlarının, bir afet veya kriz anında iletişim kesilmesi ve diğer nedenlerle vatandaşların toplanacakları ilk alanlar olduğunu anımsattı. Vatandaşların toplanma alanlarına “e-Devlet” üzerinden rahatlıkla ulaşabildiklerine dikkati çeken Vali Yazıcı, “Balıkesir’de 1094 civarında toplanma alanımız var. Toplanma alanları belirlenmiş durumda. AFAD olarak belediyeler tarafından belirlenen yerleri birleştirip harita üzerinde işaretleyerek e- Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın bilgisine ulaştırdık.” şeklinde konuştu.
Vali Ersin Yazıcı, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları ile ( Bahçelievler Çevre Eğitim Parkı, Bahçelievler İmam Birgivi Cami Bahçesi, Ayşebacı Mahallesi) Barınma Alanlarında (TOKİ Bölgesi, Ayşebacı Mahallesi Terminalin Arka Tarafı, Çevre Yolu Sanayi Arkası, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri, Halalca Mahallesi, Çayırhisar Mahallesi Çadırkent) incelemelerde bulundu.
Vali Ersin Yazıcı’ya incelemeleri sırasında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin eşlik etti.