KATI YAKITLAR, KASIM 2018

0
1026

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtların 2018 yılı Kasım ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 104 bin 309 ton, linyitin(1) 7 milyon 140 bin 423 ton ve taşkömürü kokunun 375 bin 784 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 47 bin 517 ton, linyitin 7 milyon 29 bin 464 ton ve taşkömürü kokunun 451 bin 652 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) %3,4 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %83,2 iken linyitte %101,6 olarak hesaplandı.

Üretimin teslimatları karşılama oranları, Kasım 2018

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %54,9’u termik santrallere, %15’i kok tesislerine, %6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %87,7’si termik santrallere ve %7,8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %95,3’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 27 Şubat 2019’dur.