KURUMSAL SEKTÖR HESAPLARI, 2016-2017

0
870

Mali olmayan şirketlerin 2017 yılı katma değer içindeki payı %58,4 oldu

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin oluşturduğu katma değer, yıllar itibarıyla artış eğiliminde olup, 2017 itibarıyla toplam katma değerin %58,4’ü söz konusu sektör tarafından üretildi. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet takip etti.

Gayrisafi Milli Hasıla 2017 yılında 3 trilyon 64 milyar 141 milyon 76 bin TL oldu

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2017 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 3 trilyon 64 milyar 141 milyon 76 bin TL oldu. 

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH’ye oranı 2017 yılında %25,4 oldu

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH’ye oranı 2017 yılında toplam ekonomi için  %25,4 olarak hesaplandı. %10,4’ü hanehalkı, %9,4’ü mali olmayan şirketler, %3,5’i mali şirketler, %2’si genel devlet tarafından gerçekleştirildi.

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2017 yılı için %15 oldu

Hanehalkı tasarrufunun kullanılabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2016 yılında %14,1 iken 2017 yılında %15 oldu.

Toplam ekonominin borçlanmasının GSYH’ye oranı 2017 yılında %5,6 oldu

Toplam ekonominin  borçlanmasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya oranı 2016 yılında %3,8 iken, 2017 yılında %5,6 olarak gerçekleşti.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 25 Ekim 2019’dur.