YAPI İZİN İSTATİSTİKLERİ, OCAK-ARALIK, 2018

0
1038

Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Aralık, 2018
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %48,9 azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı %36,7, yüzölçümü %48,9, değeri %35,8, daire sayısı %53,3 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2018 yılı toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 143,8 milyon m2 iken bunun 73,5 milyon m2‘si konut, 43,6 milyon m2‘si konut dışı ve 26,7 milyon m2‘si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 97,1 milyon mile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 13 milyon mile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 114,2 milyon mile en büyük paya sahip oldu. Bunu 26,6 milyon mile devlet  sektörü ve 3 milyon mile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 643 bin 125 dairenin 584 bin 858’i özel sektör, 49 bin 702’si devlet sektörü ve 8 bin 565’i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 16,2 milyon mile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 10,8 milyon mile Ankara, 7,5 milyon mile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak oldu.

Daire  sayılarına  göre,  İstanbul  ili  80 bin 539 adet  ile  en  yüksek  paya  sahip  oldu. İstanbul’u 42 bin 473 adet ile İzmir ve 34 bin 296 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Tunceli ve Şırnak oldu.

Yapı ruhsatı, Ocak – Aralık, 2016-2018

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %5,1 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2018 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı %5,5, yüzölçümü %5,1, değeri %34,1, daire sayısı %5,6 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2018 yılı toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 169,9 milyon m2 iken bunun 98,7 milyon m2‘si konut, 38,3 milyon m2‘si konut dışı ve 33 milyon m2‘si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 128,9 milyon mile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 10,4 milyon mile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 146,6 milyon mile en büyük paya sahip oldu. Bunu 19,8 milyon mile devlet sektörü ve 3,5 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 870 bin 501 dairenin 790 bin 942’si özel sektör, 63 bin 906’sı devlet sektörü ve 15 bin 653’ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 28,2 milyon mile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 15,2 milyon mile Ankara, 9,1 milyon mile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 154 bin 740 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 62 bin 194 adet ile Ankara ve 55 bin 940 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.

Yapı kullanma izin belgesi, Ocak – Aralık, 2016-2018